Home | About Project | NBG | Glossary | Legislation | Contacts

State Budget


Oil Fund (SOFAZ)Survey

How much do you think the annual price of a barrel of crude oil on commodity exchanges in 2015 will average?
Below $30
Between $30-$35
Between $35-$40
Between $40-$45
Between $45-$50
Between $50-$60
Between $60-$70
Above $70


Visitors

ILK-10 Azeri Website Directory


Researches


Büdcənin parlament müzakirələri: beynəlxalq təcrübədən Azərbaycan üçün çıxan dərslər, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi, Bakı, 2009
Azərbaycan Respublikasında Pensiya İslahatları: beynəlxalq təcrübə, standartlar və islahat konsepsiyası, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Bakı, 2009
“Ünvanlı sosial yardım mexanizminin effektivliyinə təsir edən faktorların qiymətləndirilməsi” layihəsinin nəticələrinə dair Tədqiqat Hesabatı, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Bakı, 2009
“Parlament müzakirələrinin büdcə qərarlarına təsirinin qiymətləndirilməsi” layihəsi üzrə aparılan monitorinqin nəticələri, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi, Bakı, 2008
Dövlət büdcəsinin avtomobil yollarının yenidənqurulmasına ayrılmış vəsaitlərin monitorinqi üzrə Yekun Hesabat, Azad İqtisadiyyata Yardım Ictimai Birliyi, Bakı, 2006
“Neft gәlirlәrinin istifadәsi üzrә layihәlәrin monitorinqi vә nәticәlәrin ictimai müzakirәsi” layihәsi üzrə Yekun Hesabat, Azad İqtisadiyyata Yardım Ictimai Birliyi, Bakı, 2006


Baxış sayı: 4582

Bu sayt Milli Büdcə Ofisinin layihəsi çərçivəsində
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb