Home | About Project | NBG | Glossary | Legislation | Contacts

State Budget


Oil Fund (SOFAZ)Survey

How much do you think the annual price of a barrel of crude oil on commodity exchanges in 2015 will average?
Below $30
Between $30-$35
Between $35-$40
Between $40-$45
Between $45-$50
Between $50-$60
Between $60-$70
Above $70


Visitors

ILK-10 Azeri Website Directory


Publications


Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti, Yerli İqtisadi İnkişaf Mərkəzi, Bakı, 2010
Neft-qaz gəlirlərinin sosial gərginliyə təsiri: Azərbaycan təcrübəsi. İctimai Vəsaitin Monitorinqi Mərkəzi, Bakı, 2010
Dövlət investisiya proqramlarında ictimai iştirakçılıq: xarici təcrubə və Azərbaycan, Azad İqtisadiyyata Yardım Ictimai Birliyi, Bakı, 2010
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə axınları, Azad İqtisadiyyata Yardım Ictimai Birliyi, Bakı, 2010
Qlobal iqtisadi böhran və dövlət büdcəsi: Azərbaycan reallığı. İctimai Vəsaitin Monitorinqi Mərkəzi, Bakı, 2010
ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ. Нефтяные контракты и их общественный мониторинг. Центр Мониторинга Общественных Финансов. Баку – Алматы, 2009
Alternativ inflyasiya. Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan. İqitsadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Bakı, 2007
Dövlət maliyyəsi terminləri lüğəti. İctimai Vəsaitin Monitorinqi Mərkəzi, Bakı, 2008
Dövlət büdcəsinə nəzarət. "Ekspert" jurnalı, Bakı, 2008
Vətəndaşın büdcə bələdçisi-2009, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Bakı, 2009
Sosial yardımdan reabilitasiyaya doğru. İqitsadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Bakı, 2008
Vətəndaşın büdcə bələdçisi-2007, İqitsadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Bakı, 2007
Ünvanlı sosial yardım. ədalətlilik, bərabərlik və ünvanlılıq prinsipləri, İqitsadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Bakı, 2006
Vətəndaşın büdcə bələdçisi-2006, “Ekspert” jurnalı, Bakı, 2006
Dövlət büdcəsi: sosial müdafiə və təminat xərcləri. “Ekspert” jurnalı, Bakı, 2006
Vətəndaşın büdcə bələdçisi-2005, “Ekspert” jurnalı, Bakı, 2005


Baxış sayı: 9671

Bu sayt Milli Büdcə Ofisinin layihəsi çərçivəsində
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb