Home | About Project | NBG | Glossary | Legislation | Contacts

State Budget


Oil Fund (SOFAZ)Survey

How much do you think the annual price of a barrel of crude oil on commodity exchanges in 2015 will average?
Below $30
Between $30-$35
Between $35-$40
Between $40-$45
Between $45-$50
Between $50-$60
Between $60-$70
Above $70


Visitors

ILK-10 Azeri Website Directory


Budget revenues


Budget revenues (1992-2011)
 
Millon manats
 
Year
Budget revenues
Share the budget revenues in GDP, %
 
1992
1,5 30,2
1993
10,7 34,1
1994
101,0 26,9
1995
415,6 19,5
1996
498 18,2
1997
513 16,2
1998
465,5 13,5
1999
549,7 14,6
2000
715,5 15,2
2001
783,8 14,7
2002
910,2 15,0
2003
1225,5 17,1
2004
1481,2 17,4
2005
2055,2 17,3
2006
3881,2 21,9
2007
6006,6 23,8
2008
10762 26,8
2009
10325,9 29,9

2010 

11402,5 27,4

2011 (forecast)

15554,2 38,7

Baxış sayı: 3859

Bu sayt Milli Büdcə Ofisinin layihəsi çərçivəsində
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb