Home | About Project | NBG | Glossary | Legislation | Contacts

State Budget


Oil Fund (SOFAZ)Survey

How much do you think the annual price of a barrel of crude oil on commodity exchanges in 2015 will average?
Below $30
Between $30-$35
Between $35-$40
Between $40-$45
Between $45-$50
Between $50-$60
Between $60-$70
Above $70


Visitors

ILK-10 Azeri Website Directory


Expenditures


Budget expenditures (1992-2011)
 
Millon manats
 
Year
Budget expenditures
Share the budget expenditures in GDP, %
1992
1,4
28,7
1993
13,0
41,2
1994
136,3
36,3
1995
428,4
20,1
1996
481,9
17,6
1997
588,7
18,6
1998
528,3
15,4
1999
641,5
17,0
2000
763,8
16,2
2001
806,6
15,2
2002
931,7
15,4
2003
1234,0
17,3
2004
1501,0
17,6
2005
2140,7
18,0
2006
3789,7
21,4
2007
6059,5
24,0
2008
10680,0
26,6
2009
10567,9
30,6

2010 

11766,0
28,3

2011 (forecast)

15941,2
39,7

Baxış sayı: 3854

Bu sayt Milli Büdcə Ofisinin layihəsi çərçivəsində
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb