Home | About Project | NBG | Glossary | Legislation | Contacts

State Budget


Oil Fund (SOFAZ)Survey

How much do you think the annual price of a barrel of crude oil on commodity exchanges in 2015 will average?
Below $30
Between $30-$35
Between $35-$40
Between $40-$45
Between $45-$50
Between $50-$60
Between $60-$70
Above $70


Visitors

ILK-10 Azeri Website Directory


Budget deficit


Budget deficit (1992-2011)
 
Millon manats
 
Year
Budget deficit (-), profisit (+)
Share the budget deficit in GDP, %
1992
0,1 1,5 
1993

- 2,3

 7,1
1994
- 35,4 9,4
1995

- 12,8

0,6
1996
16,1 0,6
1997
-75,7 2,4
1998

- 62,8

1,8
1999
-91,8 2,4
2000
-48,3 1,0
2001
-22,8 0,5
2002
-21,5 0,4
2003
-8,5 0,2
2004
-19,8 0,2
2005
-85,5 0,7
2006
91,5 0,5
2007
-52,9 0,2
2008
82,0 0,2
2009
-242 0,7

2010 

- 363,5 0,9

2011 (forecast)

- 387,0 1,0

Baxış sayı: 3256

Bu sayt Milli Büdcə Ofisinin layihəsi çərçivəsində
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb