Home | About Project | NBG | Glossary | Legislation | Contacts

State Budget


Oil Fund (SOFAZ)Survey

How much do you think the annual price of a barrel of crude oil on commodity exchanges in 2015 will average?
Below $30
Between $30-$35
Between $35-$40
Between $40-$45
Between $45-$50
Between $50-$60
Between $60-$70
Above $70


Visitors

ILK-10 Azeri Website Directory


Education expenditures


Education expenditures (1992-2011)
Millon manats
 
Year
Education expenditures

Share the Education expenditures in the total budget expenditures, %

Share the Education expenditures in GDP, %
1992
-
-
-
1993
-
-
-
1994
-
-
-
1995
75,2
17,6
-
1996
101,8
21,1
3,7
1997
112,8
19,2
3,6
1998
116,3
22,0
3,4
1999
159,0
24,4
4,2
2000
181,8
23,8
3,9
2001
186,2
23,1
3,5
2002
191,2
20,5
3,2
2003
234,9
19,0
3,3
2004
294,1
19,6
3,4
2005
372,5
17,4
2,9
2006
479,1
12,6
2,6
2007
723,0
11,9
2,7
2008
979,7
9,1
2,4
2009
1147,9
10,9
3,3
2010
1180,8
10,0
2,8
2011 (forecast)
1399,8
8,8
3,3

Baxış sayı: 2552

Bu sayt Milli Büdcə Ofisinin layihəsi çərçivəsində
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb