Home | About Project | NBG | Glossary | Legislation | Contacts

State Budget


Oil Fund (SOFAZ)Survey

How much do you think the annual price of a barrel of crude oil on commodity exchanges in 2015 will average?
Below $30
Between $30-$35
Between $35-$40
Between $40-$45
Between $45-$50
Between $50-$60
Between $60-$70
Above $70


Visitors

ILK-10 Azeri Website Directory


Defense expenditures


Defense expenditures (1992-2011)
 
Million manats
 
Year
Defense expenditures

Share the Defense expenditures in the total budget expenditures, %

Share the Defense expenditures in GDP, %
1992
-
-
-
1993
-
-
-
1994
-
-
-
1995
49,6
11,5
2,3
1996
60,9
12,6
2,2
1997
70,7
12,0
2,2
1998
75,2
14,2
2,2
1999
87,1
13,5
2,3
2000
97
12,7
2,1
2001
106,7
13,2
2,0
2002
120,9
12,9
2,0
2003
135,9
11,0
1,9
2004
174,1
11,6
2,0
2005
287,9
13,4
2,3
2006
640,7
16,9
3,6
2007
811,4
13,4
3,0
2008
1321,2
12,4
3,3
2009
1183,9
11,2
3,4
2010
1185,2
10,1
2,9
2011 (forecast)
1364,8
8,6
3,4

Baxış sayı: 2192

Bu sayt Milli Büdcə Ofisinin layihəsi çərçivəsində
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb