Home | About Project | NBG | Glossary | Legislation | Contacts

State Budget


Oil Fund (SOFAZ)Survey

How much do you think the annual price of a barrel of crude oil on commodity exchanges in 2015 will average?
Below $30
Between $30-$35
Between $35-$40
Between $40-$45
Between $45-$50
Between $50-$60
Between $60-$70
Above $70


Visitors

ILK-10 Azeri Website Directory


Judicial authority, law – enforcement and prosecution bodies expenditures


Judicial authority, law – enforcement and prosecution bodies expenditures (1992-2011)

Million manats
 
İllər

Judicial authority, law – enforcement and prosecution bodies expenditures

Share the Judicial authority, law – enforcement and prosecution bodies expenditures in the total budget expenditures, %

Share the Judicial authority, law – enforcement and prosecution bodies expenditures in GDP, %

1992
-
-
-
1993
-
-
-
1994
-
-
-
1995
40,1
9,4
1,9
1996
42,2
8,8
1,5
1997
51,1
8,6
1,6
1998
57,7
10,9
1,7
1999
35,6
5,5
1,0
2000
74,4
9,7
1,6
2001
85,5
10,6
1,6
2002
94,6
10,2
1,6
2003
120,6
9,8
1,7
2004
155,9
10,3
1,8
2005
206,4
9,6
1,6
2006
278,7
7,4
                           1,5
2007
431,3
7,1
1,6
2008
533,9
5,0
1,3
2009
648,9
6,1
1,8
2010
668,5
5,7
1,6
2011 (forecast)
783,3
6,6
2,0

Baxış sayı: 2181

Bu sayt Milli Büdcə Ofisinin layihəsi çərçivəsində
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb