Home | About Project | NBG | Glossary | Legislation | Contacts

State Budget


Oil Fund (SOFAZ)Survey

How much do you think the annual price of a barrel of crude oil on commodity exchanges in 2015 will average?
Below $30
Between $30-$35
Between $35-$40
Between $40-$45
Between $45-$50
Between $50-$60
Between $60-$70
Above $70


Visitors

ILK-10 Azeri Website Directory


Xarici borclar


Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 iyul 2011-ci il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 yanvar 2011-ci il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 oktyabr 2010-cu il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 aprel 2010-cu il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 oktyabr 2009-cu il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 yanvar 2008-ci il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 yanvar 2007-ci il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 yanvar 2006-cı il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 yanvar 2005-ci il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 yanvar 2004-cü il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onun strukturu barədə 1 yanvar 2003-cü il tarixi vəziyyətinə məlumat
Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər və onların strukturu barədə 1 yanvar 2002-ci il tarixi vəziyyətinə məlumat
Kreditlərin strukturu, faiz dərəcələri, müddətlərinin bölgüsü üzrə qrafiki təsvirlər


Baxış sayı: 2784

Bu sayt Milli Büdcə Ofisinin layihəsi çərçivəsində
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb