Home | About Project | NBG | Glossary | Legislation | Contacts

State Budget


Oil Fund (SOFAZ)Survey

How much do you think the annual price of a barrel of crude oil on commodity exchanges in 2015 will average?
Below $30
Between $30-$35
Between $35-$40
Between $40-$45
Between $45-$50
Between $50-$60
Between $60-$70
Above $70


Visitors

ILK-10 Azeri Website Directory


Interbudgetury transfers


Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar (2003-2011)

 
Milyon manatla
 
İllər
Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalarının cəmi büdcə gəlirlərində payı, %

Dövlət Neft Fondundan daxilolmaların ÜDM-də payı, %

2003
100,0
8,2
1,3
2004
130,0
8,8
1,5
2005
150,0
7,2
1,2
2006
585,0
15,1
3,2
2007
585,0
9,7
2,1
2008
3800,0
35,3
9,5
2009
4915,0
47,6
14,2
2010 (icra)
5915,0
51,9
14,3
2011 (proqnoz)
9203,2
59,2
22,1

Dövlət büdcəsində yerli büdcələrə transfertlər (2000-2011)

 
Milyon manatla
 
İllər

Yerli büdcələrə transfertlər

Yerli büdcələrə transfertlərin cəmi büdcə xərclərində
payı, %

Yerli büdcələrə transfertlərin ÜDM-də payı, %

2000
3,6
0,47
0,07
2001
2,1
0,26
0,07
2002
5,0
0,54
0,06
2003
1,0
0,30
0,05
2004
2,0
0,13
0,04
2005
2,0
0,10
0,03
2006
3,0
0,08
0,02
2007
3,5
0,06
0,01
2008
3,5
0,03
0,01
2009
3,5
0,03
0,01
2010 (icra)
3,5
0,03
0,01
2011 (proqnoz)
3,5
0,03
0,01
Baxış sayı: 1653

Bu sayt Milli Büdcə Ofisinin layihəsi çərçivəsində
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanıb